Kampanii BIAŁA WSTĄŻKA

2019-01-27

W tym roku na terenie Gminy Milicz włączyliśmy się w obchody międzynarodowej Kampanii BIAŁA WSTĄŻKA. Jest to kampania skierowana na zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet. Jej charakterystycznym elementem jest noszenie przez mężczyzn „Białej Wstążki”. Trwa ona co roku w dniach od 25-go listopada do 10-go grudnia. Gmina Milicz przystąpiła po raz pierwszy.

W kampanię zaangażowały się różne instytucje: Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz szkoły, gdzie odbywają się pogadanki, a uczniowie wykonują białe wstążki- symbol kampanii.

Patronat na akcją objął Burmistrz Gminy Milicz Pan Piotr Lech.

Idea Kampanii "Biała Wstążka"  zrodziła się w Kanadzie w 1991 r.  Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ jak tłumaczył - to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Kampania została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji.    
           

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Biała wstążka pokazuje, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.  

Koordynatorami kampanii na terenie Gminy Milicz są Krzysztof Kural specjalista pracy socjalnej i Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Piotr Wójcik członek Zespołu i kierownik Zespołu Kuratorów przy Sądzie Rejonowym w Miliczu. Kampania dotyczy głównie problemu przemocy wobec kobiet, edukowania w zakresie właściwych zachowań i nauki reagowania. Mamy też nadzieję, że dzięki tej Kampanii społeczeństwo zapozna się także z instytucjami „pomocowymi”, szczególnie z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zobacz także:

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

2019-02-19
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.   W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.     Na terenie Gminy Milicz w/w badanie przeprowadzali pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu wraz z Policjantami z Komendy

Ferie z Chatką Puchatka.

2019-01-27
W dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. trwają ferie zimowe. Czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Poniżej program ferii:  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

2019-01-27
Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy

Zbiórki Żywności

2019-01-27
Zbiórki Żywności - Bożonarodzeniowa i Wielkanocna. Jak co roku Ośrodek we współpracy z Caritas, Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Miliczu prowadzi zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy.
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu