Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

2019-02-19

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

 

W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.
    Na terenie Gminy Milicz w/w badanie przeprowadzali pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu wraz z Policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.
    Podczas badania ustalono, że w tym czasie w altankach działkowych przebywało 5 osób, tj. 4 mężczyzn i 1 kobieta.
    W samochodzie dostawczym typu bus przebywał mężczyzna, natomiast w Milickim Centrum Medycznym Wielospecjalistycznym Szpitalu przebywała 1 kobieta.
    Łącznie 7 osób: 5 mężczyzn, 2 kobiety.
    Bezdomni to osoby w wieku od 36 do 72 lat, 3 osoby są bezdomnymi w przedziale od 5 do 10 lat, kolejne 3 od 10 do 15 lat, 1 w przedziale do 2 lat.
    Najczęstszą przyczyną bezdomności tych osób jest uzależnienie od alkoholu, konflikt rodzinny, przemoc, bezrobocie, zły stan zdrowia.
    3 bezdomnych wykazało, że ma wykształcenie podstawowe, natomiast 4 średnie.
    Na co dzień pracownicy socjalni wraz z dzielnicowymi na bieżąco monitorują sytuację osób bezdomnych dokonując diagnozy ich potrzeb.

    Bezdomny–według ustawy o pomocy społecznej, to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwościzamieszkiwania

Powody bezdomności

1. Rozpad rodziny czyli zerwanie przez członków rodziny więzi formalnych, psychologicznych  i społecznych, w konsekwencji doprowadzających do nie wypełniania przez rodzinę jej podstawowych funkcji związanych z odpowiedzialnością za losy swoich członków.
2. Eksmisja czyli prawny nakaz opuszczenia lokalu, spowodowany zadłużeniem lokatorów z tytułu opłat za czynsz, lub innych przyczyn ekonomicznych.
3. Opuszczenie zakładu karnego przy braku możliwości powrotu do mieszkania lub uzyskania go.
3. Brak zatrudnienia.
4. Brak możliwości uzyskania stałych dochodów.
5. Przemoc domowa.
6. Uzależnienia.
7. Brak schronienia np. opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.
8. Nietolerancja.


Zobacz także:

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

2019-02-19
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.   W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.     Na terenie Gminy Milicz w/w badanie przeprowadzali pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu wraz z Policjantami z Komendy

Ferie z Chatką Puchatka.

2019-01-27
W dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. trwają ferie zimowe. Czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Poniżej program ferii:  

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

2019-01-27
Założeniem Programu jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze. Obecny Program zakłada kontynuację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez doskonalenie metod pracy z rodziną oraz wprowadzanie nowych form pomocy

Zbiórki Żywności

2019-01-27
Zbiórki Żywności - Bożonarodzeniowa i Wielkanocna. Jak co roku Ośrodek we współpracy z Caritas, Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Miliczu prowadzi zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy.
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu