Chatka Puchatka

2019-02-17

Chatka Puchatka Świetlica Środowiskowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu
ul. Lipowa 1
56-300 Milicz
71 383 08 96

Zobacz także:

Chatka Puchatka

2019-02-17
Chatka Puchatka Świetlica Środowiskowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczuul. Lipowa 156-300 Milicz71 383 08 96

Ośrodek Pomocy Społecznej

2019-02-17
Ośrodek Pomocy Społecznejw Miliczuul. Trzebnicka 2A56-300 Milicz +48 71 38 41 349 ops@ops-milicz.pl Godziny urzędowania:w dni robocze w godz. 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

2019-02-17
Zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;2) skróconego

Tryb postępowania

2019-02-17
Tryb postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej I. WSZCZECIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - WNIOSEK O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek:1) osoby zainteresowanej,2) przedstawiciela ustawowego strony,3) innej osoby za zgodą
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu