Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie

2019-01-28

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 2A 56-300 Milicz
tel./ fax.71-38-41-349
e-mail: ops@ops-milicz.pl

 

Utworzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego tj.  Zarządzenie nr 73/11 Wójta Gminy Gromadka z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 2. Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Policji.
 4. Oświaty.
 5. Ochrony zdrowia.
 6. Organizacji pozarządowych.
 7. Kuratorzy sądowi;
 8. Prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zobacz także:

RODO

2019-06-01
KLAUZULA INFORMACYJNA

Chatka Puchatka

2019-02-17
Chatka Puchatka Świetlica Środowiskowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczuul. Lipowa 156-300 Milicz71 383 08 96

Ośrodek Pomocy Społecznej

2019-02-17
Ośrodek Pomocy Społecznejw Miliczuul. Trzebnicka 2A56-300 Milicz +48 71 38 41 349 ops@opsmilicz.com.pl Godziny urzędowania:w dni robocze w godz. 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

2019-02-17
Zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;2) skróconego
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu